Ovdje vam je check-lista potrebna za ispuniti inozemnu prijavu. Imate sve šifre potrebne, tečajne liste, primjere prijave kao i kontakte svih područnih ureda :)

    Poštujem vašu privatnost. Možete se odjaviti s liste u bilo kojem trenutku :)